Zeka, Gelişim ve Kişilik Testleri

Psikolojik danışmanlık sürecine ek olarak kişinin zeka, kişilik, gelişim, tutum, ilgi, davranış, ruhsal bozukluklarının değerlendirilmesi ve derecelendirilmesinde çeşitli testlere ihtiyaç duyulmaktadır. Testlerin birçoğu standart ve objektif olduğu için elde ettiğimiz veriler bize hem güvenilir hem de geçerli sonuçlar vermektedir. Test sonuçları bizim danışmanlık sürecinde yaptığımız görüşmelere ek veriler elde etmemizi sağlar.

Uygulanan Testler:

Catell 2A-Catell 3A,

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Good Enough,

Peabody Resim Kelime Testi,

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,

Frosting Görsel Algılama Testi,

Benton Görsel Bellek Testi,

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

Porteus Labirentleri Zeka Testi,

Burdon Dikkat Testi,

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Testlerle, çocukların gelişim basamağındaki düzeyleri belirlenir. Sonuçlara göre bir eksiklik fark edilirse çocuğun eğitim, tıbbi yardım ve diğer hizmetlerden faydalanması sağlanır. Zihin, konsantrasyon, dikkat ve diğer alanlardaki gelişim gerilikleri ya da ileri gelişimi test ve envanterlerle belirlenen bireyler için, uygun eğitim programlarına yönlendirilmesi sağlanır. Bu durumlarda erken tanı çok önemlidir. Dolayısıyla çocuğun gelişimindeki gerilikler veya üstünlükler erken yaşlarda test edilmeden fark edilmeyebilir.