Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocukluk fiziksel, duygusal, gelişimsel ve sosyal açıdan hızlı değişim gösteren bir dönemdir. Bu dönemde çocuğun bulunduğu gelişim basamağına bağlı olarak göstermesi beklenen davranışsal, duygusal ve fiziksel süreçler vardır. Bunlar değerlendirilirken her çocuğun biricik olduğu ve kendi gelişim sürecinde( çevre, kültür, fiziksel ve psikolojik koşullar) değerlendirilmesi önemli unsurdur.

Çocukların karşılaştıkları sıkıntıları yetişkinler gibi direk yolla ifade etmelerini beklemeyiz. Bu yüzden çocuk danışmanlığında oyun terapisi, resim analizi gibi teknikler kullanarak çocuğun yaşadığı sıkıntıları onların ifade edeceği dilden anlamaya çalışmak önemlidir.

Çocuklukta karşılaşılan sorunların süreç içerisinde çözülmesi önemlidir; çünkü bir problem ne kadar kronikleşir ve kalıcı olursa o sorunu ortadan kaldırmak o kadar zor olacaktır.

Bu dönemde ortaya çıkan bazı sağlıklı duygusal ve davranışsal değişimler ebeveynler tarafından yanlış değerlendirilebilmekte ve bunun sonucunda çocuğa yanlış yönlendirmeler ve baskılar yapılabilmektedir. Çocuğunuzun sağlıklı bir gelişimi için karşılaştığınız problemlerde ve bilginizi aşan durumlarda bir uzmandan yardım almanız önemlidir.

Psikolog ortaya çıkmış problemin danışanın yardım çağrısı olduğunu bilir. Psikolog bu danışma sürecini yönetirken aile ile işbirliği yaparak çocuğun sorununun altında yatan psikolojik olguya odaklanır. Çocuğun problemi çözülürken aynı zamanda danışanın sosyal, duygusal alanlarda gelişimi ve iletişim, problem çözme ve başa çıkma becerileri geliştirmeyi de hedefler.

Çocuk Danışmanlığında İzlenilen Yollar

 • Verilen danışmanlık hizmetinde öncelikle çocuk hakkında aileden ayrıntılı bir şekilde bilgi edinilir.
 • Çocuğun yaşadığı sorunun kaynağını belirlemek ve çocuğu tanımak amacıyla ihtiyaç duyulan konularda psikolojik testler uygulanır.
 • Çocukla bire bir çalışılarak ve gözlem yoluyla ihtiyaç duyulan bilgiler edinilir.
 • Sorunun kaynağı belirlendikten sonra çocuğun sorununun çözümüne yönelik   terapi yöntemleri belirlenir.
 • Problemin niteliğine ve ihtiyaca yönelik olarak çocukla bire bir danışmanlık hizmeti sürdürülür.
 • Ailede ve okulda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunda aileyle ve okulla gerekli işbirliği yapılır.

Her dönemin kendine özgü gelişimsel süreçleri vardır. Ergenlikte de “Kimlik Oluşumu” önemli ve dönemin temel süreçlerinden biridir. Temelinde bu şekilde önemli gelişim basamağını oluşturan bu dönem ergen içinde sancılı ve oldukça önemlidir. Bunun yanında “Çatışma” da bu döneme ait temel bir süreçtir. Bu hızlı ve kompleks gelişen döneme özgü zorlu doğal süreçler vardır ve bu durumlarla ilgili özellikle ergenin ailesi ve çevresinin bilgilenmesi önemlidir. Ailenin bilinçlenmesi ergenin terapi süreci için olumlu bir kaynaktır. Bu yüzden çocuk ve ergen danışmanlığı aile-ergen veya çocuk ile yürütülen bir süreçtir. Aileler içinde ergen danışmanlığı sancılı gibi görünsede temelinde kazanılan beceriler ilerleyen yaşam boyunca sorun çözme kapasitesini artıracaktır. Yetişkinliğe adım olan bu dönemde ergenin ve çevresinin karşılaştığı problemleri sağlıklı bir şekilde atlatmak önemlidir ve zorlanılan durumlarda bir uzmandan yardım alınmalıdır.  Ergene  yönelik danışmanlık sürecinin önemli yaralarından biri, ileri ki yaşlarda ortaya çıkabilecek ve kişiliğin oluşumunu olumsuz etkileyebilecek problemlerin ilerlemesine engel olarak zamanında baş edilmesini sağlamasıdır.

Ergen Danışmanlığında İzlenilen Yollar

 • Verilen danışmanlık hizmetinde öncelikle ergen hakkında aileden ayrıntılı bir şekilde bilgi edinilir.
 • Ergenin yaşadığı sorunun kaynağını belirlemek ve ergeni tanımak amacıyla ihtiyaç duyulan konularda psikolojik testler uygulanır.
 • Ergenle bire bir çalışılarak ve gözlem yoluyla ihtiyaç duyulan bilgiler edinilir.
 • Sorunun kaynağı belirlendikten sonra sorununun çözümüne yönelik terapi yöntemleri belirlenir.
 • Problemin niteliğine ve ihtiyaca yönelik olarak bire bir danışmanlık hizmeti sürdürülür.
 • Ailede ve okulda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunda aileyle ve okulla gerekli işbirliği yapılır.

Çocukluk ve ergenlik dönemi; bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimin hızla devam ettiği dönemlerdir. Çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan sorunlara hemen müdahale edilmesi çocuğun/ergenin gelişim sürecinde tıkanıklıklar oluşmasını engelleyebileceği gibi gelişimin arzulanan çerçevede sürekliliğini sağlar.