Bireysel Danışmanlık

Görüşme ortamı içinde danışan, kendini ve temel gereksinimlerini daha iyi anlayabilmesi, uygun davranış ve beceriler kazanması, kişisel ve duygusal problemlerini çözebilmesi, potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi ve daha doyumlu bir yaşam yaşayabilmesi için alabileceği destektir.
Bireysel danışmanlık ya da terapi sürecinde amaçlanan şey en temelde bireyin psikolojik iyilik halinin arttırılmasıdır. Bu süreç bireylere aynı zamanda problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerileri, sosyal beceriler, duygu düzenleme becerileri gibi çok çeşitli konularda ilerleme olanağı sağlar. İnsanlar hayatlarının akışı içerisinde birtakım zorluklarla karşılaşabilirler. Karşılaştığımız zor yaşantılar ya da durumlar bizler için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz sonuçlarla bazen başa çıkabilir
bazen başa çıkamayabiliriz. Yaşantılarımızın “eskisi” gibi olmadığını hissedebilir, birtakım şeyleri başlatmakta zorluk çekebilir, sadece kendimizle değil çevremizle de sorunlar yaşayabiliriz. Bu gibi durumlarda herkesin ihtiyaç duyabileceği gibi psikolojik bir yardıma ihtiyaç duyarız. Bireysel terapi veya danışmanlık süreci, aslında bir keşif sürecidir. Kişi, aslında kendisini keşfetmeye doğru yolculuğa çıkar. Psikolog ise bu yolculukta danışanına eşlik eder. İnsan, hayatında birçok değişim ile karşılaşmaktadır, kayıpların varlığında hayat akıp gitmekte, yeni ilişkiler kurulmakta, bağımsız olma yolunda uğraş verilmekte, hayatın içerisinde beklenen ve beklenmeyen hayal
kırıklıkları, stres, yoğun iş temposu, aile arkadaş ya da romantik ilişkiler yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu değişimler, hayatın her anında, her yaşta karşımıza çıkabilmektedir. Terapi süreci, her sorunun cevabını, her sorunun çözümünü sağlayamasa da, hayatta karşılaşılan sorunlara dair yeni kaynakları kullanmayı, başka bir pencereden bakabilmeyi ve sorunlarla başa çıkabilmeyi sağlamaktadır.