Aile Danışmanlığı

Aile bireylerin birbirini karşılıklı bir şekilde etkilediği sistemdir. Aile karşılıklı etkileşim halindeki bireylerden oluştukları için üyelerin davranışları hem diğer üyelerin hem de aile bütününün sağlığını ve işlevselliğini etkiler.

Aile danışmanlığının hedef aldığı değişim, yaşayan sistemin bütünündeki değişimdir. Bu şekilde hem bireyin iç dünyasına hem de aile ilişkilerine odaklıdır. Yani bütünü oluşturan parçaları tek olarak ele almak yerine bütünü görmeyi amaçlar. Aile de sorunların nedeni tek bir kişiye atfedilmez. Sorun olan davranışın sürdüren faktörlerine odaklanılır. Problemin ailedeki kişilerin yaşamlarındaki rolü anlaşılmaya çalışılır. Bireysel terapide olduğu gibi müdahale duygu ve düşüncelere yapılmaz, müdahale ilişkilere yapılır. Danışmanlık sürecinde sistemde sağlıksız olan ilişki tutumlarına sağlıklı çözümler bulunmaya çalışılır.

Aile danışmanı, kişisel önyargılarını ve yanlılıklarını bir kenara bırakarak aile üyelerinin kaynaklarını en etkili şekilde kullanmasına yardımcı olarak daha kaliteli ilişki kurmalarını destekler.

Aile Danışmanlığında Ele Alınan Konulardan Bazıları:

Boşanma Süreci

Aile İçi İletişim Problemleri ve Çatışmalar

Anne-Baba ve Çocuk İlişkisi

Aileyi Etkileyen Beklenmedik Faktörler(Ölüm,Hastalık,Ekonomik Kriz gibi)

Ailede İkinci Evlilik

Evlat Edinme Süreci

Aile İçi Şiddet