Adana ilinde doğup büyüyen Seçil Çevik ilkokul, ortaokul, lise eğitimini Adana’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlayarak Psikolog unvanına sahip olmuştur. Öğrenciliği süresince Psikoloji eğitim, seminer ve kongrelerini yakından takip ederek birçok şehirde katılım sağlamıştır. Eğitimi süresince Yaprak Psikiyatri ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, kreş ve anaokullarında staj yapmıştır. Aile Danışmanlığı Eğitimi, Davranış Terapileri Akademisi’nden Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (BDT), Türk Psikologlar Derneği’nden WISC 4 Zeka Testi Eğitimi, Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi ve MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri Eğitimi, Dr. Atanur Akar’dan Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Eğitimlerini başarı ile tamamlamıştır. Kendini geliştirmek ve yenilikleri takip etmek için eğitimlerine hala devam etmektedir. Mezuniyet tarihinden itibaren yıllardır Anadolu Aile, Evlilik ve Çocuk Terapi Merkezi’nde Psikolog olarak çalışmaktadır.  Yakın Doğu Üniversite’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına devam etmektedir.

Stajlar:

Yaprak Psikiyatri ve Psikolojik Danışmanlık

Staj süresince Çocuk-Ergen-Bireysel Danışmanlığı yapmıştır.

Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Staj Yapılan Bölümler

  • AMATEM Polikliniği
  • Psikiyatri Polikliniği ve Yataklı Tedavi
  • Adli Polikliniği
  • Yetişkin Polikliniği
  • TRSM(Toplum Ruh Sağlığı Merkezi)
  • K.T. Birimi

Danışmanlık Yaptığı Hizmetler

*Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

*Bireysel Danışmanlık

*Aile Danışmanlığı

*Gelişim ve Zeka Testleri